Personlig lederskab - Effektivitet og Succes

Med fokus på dig, og dit nuværende udgangspunkt, udvikler vi via rådgivning og sparring dine kompetencer, så du kan nå de ønskede resultater uanset om, det er via ledelse af dig selv eller af andre.

Få styr på dine vaner og din adfærd og bliv god til selvledelse

Der skal konstant prioriteres i en travl hverdag. Virksomhedens strategi medfører  forandringer,  og kravene opleves større og større - så det er  væsentligt at være bevidst om egne vaner, værdier  og ressourcer,  således der kan ageres på en sund og samtidigt effektiv måde  for dig selv og for virksomheden. 

Konceptet, Effektivitet & Succes, er et individuelt kursusforløb til dig, som vil blive bedre til at tackle udfordringer og gribe de muligheder, du møder i din dagligdag – uanset om du er direktør, medarbejder, faglig leder, projektleder eller noget andet. Det  fokuserer på din personlige udvikling, hvor du bliver tilknyttet en fast, fortrolig konsulent, som vil være din sparringspartner fra start til slut.  

Er du leder skal du kunne lede dig selv for at lede andre. Er du medarbejder, vil du opleve større personlig effektivitet og tilfredsstillelse både privat og jobmæssigt, når du kan lede dig selv.  
Du får en række meget konkrete værktøjer, via sparringen samt kursusmaterialet i form af lydbog, bog og arbejdsmappe.  Dette vil sikre en effektiv proces, og dermed holde dig målrettet og fokuseret igennem processen, og du vil se resultater allerede fra første sparring.

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Selvindsigt: At vide hvad vi føler i øjeblikket og bruge disse præferencer til at lede vores beslutninger. At have en realistisk vurdering af vores egne evner og være i besiddelse af en god selvtillid.

Motivation: At bruge vores stærkeste præferencer til at bevæge os og styre mod vores mål, samt til at hjælpe os med at tage initiativer og forbedre os selv, og til at være vedholdende når vi møder forhindringer og frustrationer. 

Indføling: At fornemme hvad andre føler, at være i stand til at se tingene i deres perspektiv og "svinge" med mange forskellige mennesker.

Sociale færdigheder: At være god til at håndtere følelser i forhold til andre og benytte denne færdighed til at lede, forhandle, bilægge uenighed og til at samarbejde.

Forløbet "Effektivitet og Succes"

Effektivitet og Succes er et individuelt og praksisorienteret forløb, som klæder dig på til at håndtere muligheder og udfordringer i dagligdagen. Dermed vil du, via øget kendskab og forståelse af dig selv, træffe bedre beslutninger og skabe fokuserede resultater via øget bevidsthed og indsigt om egne styrker og dine motivationsfaktorer.  

Forløbet består af et opstartsmøde og otte sparringsessioner, som typisk strækker sig over ca. et år. Vi skræddersyer processen sammen med dig og eventuel en leder, så vi er helt afklaret om formål og forventet udbytte. Der er ca. fire ugers intervaller mellem møderne, og hvert møde afsluttes med en aftale om en eller flere konkrete indsatser. Dermed er der aktionslæring fra første sparring, og du får mulighed for at afprøve værktøjerne på din arbejdsplads. Resultater og indsats gennemgås på det efterfølgende møde sammen med din sparringspartner. Møderne afholdes som regel på din arbejdsplads og kan foregå på dansk eller engelsk. Du bliver tilknyttet en fast konsulent, som er din sparringspartner fra start til slut. 

Hent materialet her

Individuel tilpasning af forløbet

Udgangspunktet for forløbet kan være en individuel personlighedsprofil f.eks. en Everything DiSC, som vi udarbejder inden opstart. Den kan indgå som et ekstra grundlag for din adfærdsmæssige udvikling i relation til dig selv og til andre. Se mere om DiSC her.  

Selve sparringsmøderne tager udgangspunkt i dig og din situation og er fortrolige. Vi beskæftiger os bl.a. med planlægning, tidsstyring, effektivitet, kommunikation, relationer, motivation og selvledelse, men samtalerne tilrettelægges naturligvis ift. dine aktuelle behov.  

Det betyder også, at der ikke er to forløb, der er ens. Hver enkelt sparring vil være fokuseret på at matche dine konkrete udfordringer og muligheder. 

Fastholdelse af udvikling

Vi ved, at det kan være en udfordring at holde fast i de gode indsigter og læring fra forskellige kurser og forløb. Derfor indeholder ”Effektivitet og Succes” to tiltag, der skal sikre dette. Det ene er udarbejdelsen af personlige handlingsplaner, og det andet er en løbende evaluering med nærmeste leder. Din leder vil blive inddraget i opstarten, under midtvejsevalueringen og til den sidste sparring.

Det får I ud af forløbet

"Effektivitet og Succes" giver dig et solidt fundament for selvledelse og lærer dig at udnytte dine styrker optimalt. Du får direkte anvendelige værktøjer og bliver bedre til at: 

  • planlægge og strukturere/styre din tid 
  • sætte og nå mål 
  • kommunikere hensigtsmæssigt og effektfuldt 
  • forstå din egen rolle i virksomheden som nøgleperson
  • motivere dig selv og andre
  • udvikle dig løbende både professionelt og privat
  • udnytte dine egne styrker optimalt  

”Alle Coolshops ledere har gennemgået Effektivitet og Succes, og det lederne og vores virksomhed har fået ud af processen, har langt oversteget vores forventninger. Udviklingsforløbet har betydet øget motivation og effektivitet gennem bedre prioritering, planlægning og personlig gennemslagskraft.”
- Jacob Risgaard, Marketing Director, Coolshop.com

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvor lang tid tager forløbet? 

Der er 1 opstartsmøde, hvor materialet gennemgås og udleveres. Derefter er der 8 sparringer, der hver især tager ca. 1,5 time med 4 ugers mellemrum. Inklusiv ferier er de typiske forløb mellem 10 og 12 måneder.

2. Skal der bruges meget tid derhjemme? 

Det anbefales at læse og lytte til hvert kapitel 1-2 gange mellem hver sparring. Dertil kommer besvarelse af reflektionsspørgsmål i den udleverede arbejdsmappe. Lydbogen kan aflyttes i bilen, eller når der gås en tur. De kunder der har fået mest ud af forløbet bruger i gennemsnit 2-3 timer op til hver sparring, og arbejder målrettet med de aftalte indsatser i dagligdagen. 

3. Kan dette forløb afvikles online? 

Vi gennemfører sparringerne både som fysiske møder og som online møder via Teams eller tilsvarende.

4. Laver I også lederuddannelse? 

Vi tilbyder også lederuddannelse, som er tilpasset den enkelte virksomhed og den enkelte leder, og dermed også det aktuelle behov for kompetenceudvikling. Se mere her.

5. Laver I også teamudvikling? 

’Samarbejde i teamet’ er et praksisorienteret forløb, som klæder dit team på til at håndtere konflikter, træffe bedre beslutninger og skabe resultater via styrket kommunikation og godt samarbejde i teamet.  

Forløbet giver forståelse for personlighedstyper, ændrer på dynamikkerne teammedlemmerne i mellem og udvikler både den enkelte medarbejder og teamet via praktiske øvelser og diskussioner. Se mere her.

6. Hvem har lavet materialet? 

Det er vores egenudviklede koncepter for individuel udvikling, som er sammensat af kendt teori, refleksionsopgaver og sparring for at skabe de bedst mulige forudsætninger for individuel udvikling.  

7. Laver i andre personlige udviklingsforløb? 

Vi tilbyder tre personlige udviklingsforløb: Personlig effektivitetEffektivitet & Succes og Succes i Ledelse

8. Hvad koster forløbet? 

Vi tilbyder skræddersyede forløb med den enkelte virksomhed, og prisen afspejler omfanget af dette forløb.   

9. Tilbyder I forløbet på både dansk og engelsk? 

Vi tilbyder og gennemfører forløb på både dansk og engelsk. 

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk