GAIS - Arbejdslyst til alle

Demokratiser arbejdslysten med GAIS – en digital trivselsplatform og få mulighed for at måle, forstå og forbedre trivslen i din virksomhed.

Mål, forstå og forbedrer trivslen i din virksomhed

Sæt arbejdslysten på dagsordenen ved at lave en GAIS måling. GAIS viser hvordan syv faktorer alle har betydning for arbejdslysten, og undersøger desuden, hvordan arbejdslysten influerer lykken med livet, og hvordan denne skabes sammen med andre. GAIS involverer alle i arbejdet, og bidrager til at skabe overblik og indsigt i arbejdslysten samt forbedringsforslag til denne. 

Progreso bruger GAIS, som er en dansk model, udviklet og efterprøvet på et dansk marked, samt i en dansk kultur, hvor syv faktorer er påvist at have betydning i en dansk og nordisk arbejdssammenhæng. 

Ved at bruge tid på at måle arbejdslyst, kan din virksomhed systematisk og struktureret få gang i de gode og vigtige samtaler, der har stor indflydelse på mindre sygefravær og bedre resultater. Vi hjælper jer med at positionere og gennemføre undersøgelsen og selvfølgelig med at køre opfølgningsprocessen, så den garanteret gør en positiv forskel.  

Vi tilbyder din virksomhed...

Progreso hjælper virksomheder med at udvikle organisationer og mennesker med udgangspunkt i GAIS-målinger. Vi ønsker at skabe og forbedre arbejdslyst på arbejdspladser, der ikke selv har tid eller erfaring til at indføre trivsel på hverdagens dagsorden. Derfor tilbyder vi jer: 

  • At gennemføre GAIS-målinger
  • Præsentation af resultat
  • Anbefalinger til indsatser 
  • Ikke mindst - forbedret arbejdslyst 


Der er desuden en tydelig sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær. Alene et fald i sygefraværet medfører, at produktiviteten stiger.

Læs nedenfor en udtalelse med Thomas Hjort - CEO / adm. dir hos Arctic Group - om deres GAIS-forløb. 

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Vores GAIS-forløb med Progreso A/S har givet et godt og professionelt overblik over trivslen i virksomheden. Derudover er GAIS både let anvendeligt og ikke tidskrævende, hvilket har været vigtigt for os i Arctic Group. Det er et gennemtestet system, der er udarbejdet af arbejdsmarkedets parter, og vi får mål, der matches op ift. landsmålingerne indenfor samme hovedbranche.

Samarbejdet med Progreso A/S været givtigt, og de har taget ansvar for processen fra start til slut. De har givet os god rådgivning til, hvorledes vi konkret har skulle følge op på resultatet og prioritere få, men effektfulde, indsatser, og har tilmed givet arbejdet med trivslen et strategisk perspektiv for virksomheden.

Vi har fået leveret gode GAIS-rapporter fra Progreso på både virksomheds- og teamniveau. Hver deltager får endda sin egen rapport på egen arbejdslyst. Det gør hele arbejdet meget nærværende, og den gode rapport giver detaljeret indsigt i trivslen i hele virksomheden.

GAIS har skabt mulighed for at forbedre trivslen i vores virksomhed, da det har involveret alle medarbejdere, så vi i fællesskab har fået formidlet forbedringsforslag til trivslen.

CEO / adm. dir. hos Arctic Group

Thomas Hjort

Nysgerrig på GAIS?

Dansk, valid og forskningsbaseret

GAIS er en dansk model, udviklet og efterprøvet på et dansk marked, samt i en dansk kultur, hvor syv faktorer er påvist at have betydning i en dansk og nordisk arbejdssammenhæng.

Modellen bag GAIS bliver løbende valideret, hvorfor GAIS grundlæggende er en opdateret, og ikke mindst solid, model. Derudover har GAIS en fast defineret spørgeramme, hvor spørgsmålene har til formål at afdække en betragtelig del af danskernes arbejdslyst.

Formålet med GAIS er at løfte og udbrede arbejdslyst i samfundet. Derudover har modellen solid rygdækning i form af Videncenter for God Arbejdslyst, der sikrer, at GAIS har sit fundament i en gennemprøvet model.

Mål arbejdslysten

GAIS viser hvordan syv faktorer alle har betydning for arbejdslysten, og undersøger desuden, hvordan arbejdslysten influerer lykken med livet, og hvordan denne skabes sammen med andre. GAIS involverer alle i arbejdet, og bidrager til at skabe overblik og indsigt i arbejdslysten samt forbedringsforslag til denne.

GAIS måler derudover på temperatur og effekt, der florerer omkring arbejdslysten og de syv faktorer.

Temperaturen giver indblik i en respondents tilfredshed med arbejdslysten og de syv faktorer, også kaldet ’scorer´. Denne scorer måles pr. faktor, og fortæller noget om tilfredshedsgraden af faktoren samlet set.

Effekt handler om hvad der skaber mest arbejdslyst, samt hvor stor indflydelse en pågældende faktor har på denne. Modsat God Arbejdslyst Indeks benytter GAIS ikke beregnende effekter. Respondenterne skal i stedet selv fokusere på, hvad de prioriterer højest af de syv faktorer i udfyldningen af GAIS-målingen.

50 - 60 procent af det samlede sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø 

Stressforeningen

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk