Privatlivspolitik

Dataansvarlig er:

Progreso A/S
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg
Tlf.: 51 90 52 00

CVR-nr.: 32785913

Anonymitet og personlige data

Som bruger af Progreso’ hjemmeside er du sikret anonymitet.

Vi registrerer kun personlige data i forbindelse med tilmeldinger til kurser og arrangementer, tilmelding til e-mail services, rådgivning eller bestilling af materialer.

Vores behandling af dine personoplysninger

Progreso A/S behandler personoplysninger, som du eller en anden part (din arbejdsplads) har udleveret f.eks. i forbindelse med en konsulentaftale. Disse personoplysninger behandler vi for at kunne op til vores kontraktlige forpligtigelser. Typisk drejer det sig om navn, firmaadresse, telefon og e-mail.

Tilsagn til at modtage nyheder og tilbud fra Progreso

Har du eksempelvis ved at udfylde en kontakt- eller købsformular, tilmelde dig nyhedsbreve m.m. givet tilsagn til, at Progreso A/S må tage kontakt til dig med henblik på at yde dig en bedre service eller fremsende tilbud og nyheder, kan du til hver tid frabede dig at modtage videre information/nyheder og tilbud. Din framelding er gældende fra den dag, hvor du framelder dig.

Frameldelse af nyhedsbreve/mails kan ske via: business@progreso.dk

Anvendelse af informationer

De informationer, du sender til Progreso A/S, benyttes kun internt i Progreso A/S. Ingen personoplysninger/-informationer videregives til andre/3.part.

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere, hvor det kræves for at udføre kontraktlige forhold.

Statistik

For at kunne forbedre hjemmesiden, undersøger vi løbende, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken bruges kun i opsummeret og anonym form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere, vores brugere anvender mest.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til vedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Men vi vil gerne opfordre dig til at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens du er på internettet. Som minimum bør du regelmæssigt skifte password, følge almindelige anbefalinger for oprettelse af passwords og altid sikre, at din browser er sikker og opdateret.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Progreso A/S opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder

Når Progreso A/S behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

1. Retten til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Progreso A/S behandler om dig

2. Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

3. Rette til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

4. Retten til sletning: Progreso A/S overholder til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Progreso A/S inden for de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Progreso ApS’ opbevarings- og dokumentationspligt, jf. bogføringsloven.

5. Retten til dataportabilitet: Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Progreso ApS, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

6. Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis Progreso ApS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Progreso ApS ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål som du gav dit samtykke til.

Oplysninger om behandling af dine persondata

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan Progreso A/S behandler oplysninger om dig, kan du kontakte Progreso A/S på:

Adresse: Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

E-mail: info@progreso.dk

Tlf.: 51 90 52 00

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk