Se et udpluk af Everything DiSC-profilerne

Everything DiSC Workplace

Involver alle medarbejdere i at skabe mere effektive relationer på arbejdspladsen.

Everything DiSC Workplace-profilen giver deltagerne værdifuld indsigt, som skaber engagement og inspirerer til mere effektivt samarbejde. I den 20 sider lange personlige profil kan deltagerne se de prioriteter, der styrer deres adfærd, og lære, hvad de finder naturligt, og hvad der vil virke mere udfordrende i interaktionen med andre. Profilen giver også handlingsorienterede strategier til at styrke relationer på alle niveauer på arbejdspladsen.

Profilen er opbygget i tre overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer.
2. Forstå andre – fokus på hvad der kendetegner de andre DiSC-stile.
3. Tilpasning – tips og fif til hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd i forhold til andre.

Målgruppe: Alle personer

Everything DiSC Sales

Lær sælgerne at tilpasse sig kundernes præferencer og forventninger.

Everything DiSC Sales-profilen giver deltagerne en bedre forståelse af sig selv, deres kunder og deres relationer. I denne profil kan deltagerne udforske deres personlige salgsstile, og hvordan deres styrker og udfordringer påvirker deres salgsadfærd. De lærer også at genkende de særlige adfærdstyper, der knytter sig til hver købsstil, og får strategier til at tilpasse deres salgsstil, så de opfylde kundernes behov og dermed øge effektiviteten og succesraterne.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine styrker og begrænsninger som sælger.
2. Genkendelse af D, i, S og C-købestilen, dvs. hvordan spotter jeg de forskellige kunder.
3. Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper.
4. Indsigt i hvordan du tilpasser din adfærd iht. D, i, S og C kunder.
5. Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan man ”læser” kunder.

Målgruppe: Sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.

Everything DiSC 363 for Leaders

Forøg effektiviteten af ledelsen med vores dynamiske 360-graders feedbackapplikation.

Everything DiSC 363 for Leaders-profilen er en 22-siders rapport, der hjælper deltagerne med at uddybe deres forståelse af deres egen lederstil baseret på deres DiSC-stil. Deltagerne lærer de otte tilgange til effektivt lederskab, mens de undersøger, hvordan kolleger opfatter deres præstationer mod disse tilgange. Deltagerne opdager deres største styrker som leder og modtager dybdegående information og konkrete strategier til forbedring af tre udfordringsområder bestemt af deres ratificere.


Everything DiSC 363 for Leaders Profilen fokuserer på:

1. Strategier for at forbedre deres ledelseseffektivitet
2. Klar visuel og samtalefortælling stil til at fortolke data effektivt
3. Fokuseret, afbalanceret og konstruktiv feedback, der giver mulighed for vækst og læring

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Everything DiSC Management

Lær ledere, hvordan de kan lykkes med at involvere, motivere og udvikle deres medarbejdere.

Everything DiSC Management-profilen giver deltagerne indsigt i deres ledelsesmæssige styrker og udfordringer, og hvordan de kan tilpasse deres adfærdsstile for at imødekomme behovene hos deres medarbejdere og blive mere effektive ledere.

I denne 27-siders profil vil deltagerne:

 • Finde deres DiSC Management-stile
 • Udforske strategier for effektiv ledelse og uddelegering
 • Lære at skabe motiverende miljøer
 • Skærpe deres evne til at udvikle andre baseret på den enkeltes potentiale
 • Forbedre samarbejdet med deres egen leder

 

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.
2. Tilgang til uddelegering – hvordan ledere uddelegerer til henholdsvis D, i, S og C medarbejdere.
3. Tilgang til motivation – hvordan man motiverer medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.
4. Tilgang til udvikling – hvordan ledere udvikler forskellige medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.
5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Everything DiSC Work of Leaders

Skab effektive ledere med processen for vision, alignment og gennemførelse.

Everything DiSC Work of Leaders-profilen giver detaljeret kontekstspecifik feedback baseret på modellen for vision, alignment og gennemførelse og de tre drivere, der er tilknyttet til hvert af trinnene. Profilen på 23 sider giver deltagerne personlige strategier for at:

 • Skabe en Vision med udforskning, mod og test af antagelser
 • Opbygge Alignment med klarhed, dialog og inspiration
 • Stå i spidsen for Execution med momentum, struktur og feedback

Profilen er opbygget i fire overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.
2. Vision – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. visons-elementet.
3. Aligment – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. opnåelse af aligment-elementet.
4. Execution – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. execution – på dansk: gennemførelse.

Målgruppe: Mellemledere og topledere, som i arbejdet ønsker et lidt tungere udviklingsværktøj som kan bringes i spil både til individuel udvikling såvel som lederteam udvikling.

Everything Productive Conflict

Udnyt konfliktens magt ved at omdanne destruktiv adfærd til produktive reaktioner.

DiSC Productive Conflikt profil hjælper deltagerne med at forbedre selvbevidstheden omkring konfliktopførsel. I denne 22-siders profil vil deltagerne udforske den destruktive og produktive konfliktopførsel i hver DiSC®-stil, lære at håndtere deres svar i konfliktsituationer og få personlige kommunikationsstrategier, når de indgår i produktive konflikter med kolleger.

Profilen er opbygget i tre overordnet afsnit:

 1. Hvordan reagerer du i konfliktsituationer?
  2. Hvordan kan du blive bedre til at genkende dine destruktive adfærdsmønstre og potentielle udløsende faktorer?
  3. Hvordan kan du vælge en mere konstruktiv reaktion?

  Målgruppe:Alle personer

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk