Afdækning og udvikling af teamkompetencer

Vi bliver en bedre udgave af os selv og bliver 50 – 120% mere effektive, når vi primært arbejder inden for vores spidskompetencer. Ved du nok om, hvordan du og dine kollegers kompetencer er i teamet? Ved at få indsigt i teamets kompetencer, kan man bedre udnytte den enkeltes potentiale og understøtte det gode team.

Bedre udnyttelse af dine medarbejderes kompetencer individuelt og i teamet

En af virksomhedens vigtigste ressourcer er  medarbejderne og de teams de indgår i. Vi kan hjælpe med at skabe overblik over dine nuværende medarbejdertalenter og kompetencer der findes i dine teams. Giver du dine medarbejdere lov til at udnytte deres toptalenter er det dokumenteret, at de bliver mere effektive, får mere succes i det de laver og dermed bliver mere engagerede i deres job.

Gallup International’s Meta-Analyse viste følgende relation når medarbejder arbejde med deres toptalenter:

  • Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
  • Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
  • Profit: 14.4–29.4% forøgelse
  • Salg: 10.3–19.3% forøgelse

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Som medlem af et team vil du på nogle områder have en faglig viden, der rækker ud over dine kollegers kompetencer, På andre områder vil dine kolleger have en viden som, som du ikke selv er velbevandret i. Du får således mulighed for at udvide dit faglige kompetenceniveau, samtidigt med at du beriger andre med din kunnen

Forudsætningen er at I kender egne og hinandens kompetencer

Teamkompetencer

Med en teamprofil baseret på TT38, kan I få et tydeligt billede af teamets kompetencer samt eventuelle mangler. hvert teammedlem får samtidigt en indsigt i egne toptalenter. 

Som leder kan du bruge teamprofilen at øge dit teams mulighed for at lykkedes. Med sammensætning af de rette kompetencer i teamet, opleves en øget produktivitet samt et sundere og mere understøttende arbejdsmiljø. Du kan samtidigt målrette og uddelegere opgaver afhængig af den enkelte medarbejders toptalenter.

Når teamet kompetencer er kortlagt, kan der laves en udviklingsplan specifikt for det enkelte team. Og skal kompetencerne i spil som et high performance team, så er det oplagt at arbejde videre med at skabe det rette Teamsamarbejde,  hvor fokus er på den ønskede adfærd til at bringe kompetencerne i spil. 

Vidste du, at High Performance Teams:

  • har en tendens til hurtigere at acceptere forandringer?
  • har en større forståelse for det fælles mål?

Teamprofilen er også meget anvendeligt i forbindelse med opkøb, sammenlægningen af firmaer eller organisationsændringer. Her opnås et tydeligt billede af hvilke kompetencer, der er tilstede samt eventuelle mangler.

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk