Individuel ledersparring - Succes i Ledelse

Operationelt og individuelt fokuseret ledersparring, der giver dig konkrete værktøjer til netop dine problemstillinger

God ledelse skaber de bedste resultater

Succes i Ledelse er et individuelt sparringsforløb, som giver dig et solidt fundament til at stå stærkere i din rolle som leder med udgangspunkt i din personlighed og dine ressourcer. Du får opdateret viden og anvendelige værktøjer, som gør dig i stand til at få det bedste ud af medarbejdernes ressourcer og lede målrettet for at nå virksomhedens mål effektivt. Du vil bl.a. lære om forandringsledelse, kommunikation, teamledelse, konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse m.m. 

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Forløbet ’Succes i Ledelse’

Styrk dit personlige lederskab – Hvad er vejen til god ledelse? Hos Progreso tror vi på individualiserede og tilpassede udviklingsforløb. Der skal være plads til indlæring, øvelse, praktik og evaluering.  

Vi mener også, at ledelsesteori og -metode kommer til kort, hvis ikke der tages højde for den enkeltes personlighed, værdier, styrker og svagheder. Derfor anvender vi ofte forskellige profiler i samspil med forløbet Succes i Ledelse. 

Succes i Ledelse er et sparringsforløb, som giver dig et solidt fundament til at stå stærkere i din rolle som leder – med udgangspunkt i din personlighed og dine ressourcer. Du får opdateret viden og anvendelige værktøjer, som gør dig i stand til at få det bedste ud af medarbejderne og lede effektivt for at nå virksomhedens mål. 

Forløbet tilrettelægges individuelt for den enkelte og strækker sig typisk over et år inkl. opstartsmøde og 10 sparringssessioner á ca. 1,5 times varighed. Du får læsemateriale og opgaver, som skal løses fra gang til gang. Møderne afholdes typisk i jeres virksomhed, og du har samme sparringspartner, som du altid kan trække på igennem hele processen. Det er muligt at vælge om forløbet skal foregå på dansk eller engelsk. 

Hent materialet her

Det får I ud af forløbet

Med Succes i Ledelse får du et solidt praktisk og teoretisk fundament for at blive en succesfuld leder. Du får opdateret viden og direkte anvendelige værktøjer, som styrker dig i din dagligdag. Du lærer bl.a. at:  

  • Handle resultatorienteret 
  • Motivere og engagere medarbejderne 
  • Udnytte dine egne og medarbejdernes ressourcer optimalt 
  • Kommunikere hensigtsmæssigt og effektfuldt 
  • Håndtere og forebygge stress 
  • Skabe overblik og planlægge og nå mål 
  • Håndtere konflikter og vanskelige samtaler 

Individuel tilpasning af forløbet

Udgangspunktet for forløbet kan være en individuel personlighedsprofil fokuseret på din tilgang til ledelses f.eks. en Everything Management DiSC profil, som vi udarbejder inden opstart. Den kan indgå som et ekstra grundlag for din adfærdsmæssige udvikling i relation til dig selv og til andre. Se mere om DiSC (Link).  

Sparringsforløbet fokuserer på, hvordan du kan træde i karakter som leder. Vi arbejder med både nye tendenser og klassiske metoder inden for ledelse med fokus på effektiv stresshåndtering, teamledelse, forhandlingsteknikker, medarbejderudvikling, konflikthåndtering og coaching blandt meget andet. Det betyder også, at der ikke er to forløb, der er helt ens; Hver enkelt sparring vil være fokuseret på at matche dine konkrete udfordringer og muligheder. Udover læsemateriale får du en arbejdsmappe, der sikrer, at du får brugt teorien i praksis. Udover læsemateriale får du en arbejdsmappe, der sikrer, at du får brugt teorien i praksis. 

Fastholdelse af udvikling

Vi ved, at det kan være en udfordring at holde fast i de gode indsigter og læring fra forskellige kurser og forløb. Derfor indeholder ”Succes i Ledelse” udarbejdelse af en personlig handlingsplan til sidst. 

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvor lang tid tager forløbet? 

Der er 1 opstartsmøde, hvor materiale gennemgås og udleveres, derefter er der 10 sparringer, der hver i sær tager ca. 1,5 time med 4 ugers mellemrum. Så inklusive ferier er de typiske forløb mellem 10 og 12 måneder 

2. Skal der bruges meget tid derhjemme? 

Det anbefales at læse hvert kapitel 1-2 gange mellem hver sparring, Dertil kommer besvarelse af reflektionsspørgsmål i den udleverede arbejdsmappe. De kunder der har fået mest ud af materialet bruger i gennemsnit 2-3 timer op til hver sparring, og arbejder målrettet med de aftalte indsatser i dagligdagen. 

3. Findes materialet også som online mulighed? 

Materialet er kun som hardcopy, og det er ok at vælge at lave besvarelserne på sin laptop eller tilsvarende. Sparringerne kan foregå både via fysiske møder og som videomøde via Teams eller tilsvarende.  

4. Laver I også teamudvikling?

’Samarbejde i teamet’ er et praksisorienteret forløb, som klæder dit team på til at håndtere konflikter, træffe bedre beslutninger og skabe resultater via styrket kommunikation og godt samarbejde i teamet.  

Forløbet giver forståelse for personlighedstyper, ændrer på dynamikkerne teammedlemmerne i mellem og udvikler både den enkelte medarbejder og teamet via praktiske øvelser og diskussioner.  

5. Hvem har lavet materialet? 

Det er vores egenudviklede koncepter for brug for operationel ledelse. Det er håndbog og arbejdsmappe der via kendt teori, refleksionsopgaver og sparring skaber de bedst mulige forudsætninger for ledelsesmæssig udvikling.  

6. Laver i andre personlige udviklingsforløb? 

Vi tilbyder desuden følgende personlige udviklingsforløb: Personlig effektivitet, Effektivitet & Succes. 

7. Hvad koster forløbet? 

Vi tilbyder skræddersyede forløb med den enkelte virksomhed, og prisen afspejler omfanget af dette, samt antal deltagere per forløb.   

8. Tilbyder i andre lederudviklingsforløb? 

Ja vi laver virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb, der typisk afvikles med deltagelse af alle virksomhedens ledere, hvor indholdet tilpasses den enkelte virksomhed. Se mere under virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb(Link) 

9. Tilbyder I forløbet på både dansk og engelsk? 

Vi tilbyder og gennemfører forløb på både dansk og engelsk. 

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk