Progreso lederudvikling

Få et operationelt og tilpasset udviklingsforløb til alle ledere i virksomheden. Et forløb der tager afsæt i jeres specifikke behov for at udvikle lederne og derigennem understøtte den strategiske udvikling. 

Rette kompetencer er en forudsætning for en succesfuld udvikling

Ledelse er en faglig disciplin som andre faglige discipliner og det er vigtigt hele tiden at udvikle de rette ledelsesmæssige kompetencer sådan at de matcher den udvikling som organisationen står overfor. 

Vi tilbyder målrettede forløb hvor vi tager afsæt i en analyse af din organisations behov for lederuddannelse og lederudvikling og baseret på denne analyse udarbejder vi et forslag til hvordan et forløb kan sammensættes. 

Vi tager afsæt i vores store værktøjskasse af ledelsesværktøjer og får det sammensat til dit forløb.

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

En undersøgelse fra YouGov Danmark viser, at:

 • 80% af 2006 medarbejdere har oplevet, at ledelsen manglede lederevner mindst én gang i deres karriere.
 • 75% har overvejet at skifte job grundet manglende lederevner, mens 55% faktisk har sagt op på baggrund af dette.
 • 58% mente, at deres ledere ikke havde evner til at håndtere de følelsesmæssige og menneskelige sider af ledelsesrollen. 

Det får I ud af forløbet:

I får et 100% målrettet lederuddannelses- og lederudviklingsforløb der sikrer at lederne kommer igennem netop de emner der er de vigtigste for at udvikle ledernes kompetencer og derved understøtte organisationens fortsat udvikling.
Lederne bliver løftet på lige netop de punkter der er behov for, samtidig med at der skabes et stærkere sammenhold og samarbejde mellem de ledere der deltager på forløbet. En udløber af dette er videre at etableres et fælles sprog omkring ledelse i organisationen. 

Kort sagt får du: 

 • Kompetenceudvikling på individ og gruppebasis 
 • En forbedret samarbejdskultur 
 • Øget fokus på vigtigheden af ledelse i en organisation 
 • Fælles ledelsesmæssig tilgang til tingene 
 • Et målrettet og effektivt forløb 

Målgruppe:

Vi kan tilpasse forløbet til forskellige niveauer af ledere – forløbet kan omfatte øverste ledelse, funktions- og områdeledere, teamledere, projektledere, frontledere mv. Det er også muligt at kombinere forskellige ledelsesniveauer på forløbet. 

Forløbet kan laves for nye ledere, erfarne ledere eller en kombination – det afhænger af hvad jeres behov er.

Styrken ligger i at kombinere lederuddannelse med lederudvikling i et samlet forløb – det giver synergier for din organisation: 

Igennem forløbet kombinerer vi lederuddannelse hvor vi har fokus på specifikke ledelsesmæssige værktøjer, modeller og teorier med den mere personlige lederudvikling. 

Den personlige lederudvikling kommer igennem det at lederne hele tiden skal forholde sig til og reflektere over hvordan de vil omsætte det indlærte i praksis, hvad betyder det for deres eget lederskab og hvad betyder det for deres ledelse af deres område herunder også ud i en organisatorisk kontekst. 

Den personlige lederudvikling sker også i den samskabende proces der er ved at være sammen med egne kollegaer og derigennem få sat fokus på egne perspektiver og forståelser. Samtidig med den personlige sparring fra Progreso’s side og egen nærmeste leder. 

Eksempel på forløb

Understående forløb er et godt eksempel på hvordan lederuddannelsen og lederudviklingen er sat sammen

Vores tilgang til forløbet er:

 • Lederuddannelsen skal være strategisk funderet og arbejde op mod de strategiske mål
 • Igennem et formøde udarbejdes der et oplæg om baggrunden for kontakten, eksisterende problemstillinger, formål, emner og udviklingsforløbets opbygning
 • Startes altid op med et opstartsmøde med alle deltagere 
 • Deltagerne kan få lavet en DISC profil afhængigt af relevans
 • Tilbagemelding på profilen kan gives af enten Progreso eller egen HR
 • Dernæst kører forløbet med sessioner omkring de udvalgte ledelsesemner
 • Deltagerne efter hver workshop udpeger vgtigste indsatsområder og mål fremover, samt tager initiativer til at implementere det umiddelbart i egen praksis.
 • Det handler meget om at tingene bliver actions orienteret og praktisk håndterbart. 

 • Mulighed for at indarbejde individuelle coach/sparringssessioner til hver deltager. Erfaringsmæssigt ved vi at en kombination af det fælles med det individuelle giver en endnu bedre effekt på resultaterne
 • Procesforløbet afsluttes med at deltagerne fremlægger udbytte samt plan for den videre udvikling
 • En periode efter gennemføres et opfølgningsmøde, hvor deltagerne fremlægger, hvordan det er gået med deres indsatser
 • Formålet er at fastholde deres egen indsats og motivation samt inspirere de andre deltagere. 
 • Igennem hele processen vil der også være en tæt kontakt til organisationen enten via HR eller nærmeste leder mv. Det er vigtigt at have denne kobling sådan at der også internt i organisationen er en fokus mod det der sker, da der herigennem vil være en bedre mulighed for at få succes

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvor mange kan deltage på et forløb: 

Der kan deltage fra få til maksimalt 16 personer på et forløb – lidt afhængig af hvilke emner der skal arbejdes med 

2. Skal deltagerne komme fra det samme ledelsesniveau: 

Nej, det er muligt at kombinere forskellige ledelseslag 

3. Kan forløbet rumme flere nationaliteter: 

Ja, forløbet kan gennemføres på dansk og engelsk og vi er vant til at håndtere forskellige nationaliteter og kulturer 

4. Skal deltagerne have samme erfaringsmæssige niveau ledelsesmæssigt: 

Nej – det kan sagtens lade sig gøre at kombinere ledere med forskellige erfaringer indenfor ledelse 

5. Hvor lang tid tager det: 

Det tilpasses jeres behov for kan være fra et par dage til et længere forløb over flere måneder 

6. Hvad koster det: 

Der er ikke nogen fast pris for forløbet – det afhænger af længden af forløbet og forløbet. 

7. Hvilke ledelsesemner kan der arbejdes med: 

Ledelsesemnerne er mange og nedenfor tjener kun som en inspiration til hvilke emner der kan arbejdes med: 

 • Det personlige lederskab 
 • Den personlige effektivitet 
 • At være leder og ledelsesmæssig fleksibilitet 
 • At være et team og ledelse af et team 
 • Den støttende leder, motivation, feedback, anerkendelse mv. 
 • Distanceledelse og distance kommunikation 
 • Forandringsledelse 
 • Fra brandslukning til mere kontrolleret ledelse 
 • Management og leadership samt hvordan er koblingen mellem dem 
 • Medarbejdersamtaler og gruppeudviklingssamtaler 
 • Den svære samtale 
 • Kommunikation  
 • Den coachende tilgang til medarbejdere 
 • Lederens rolle som facilitator  
 • Ledelsesgrundlag 

Listen er på ingen måde udtømmende, og tjener blot som inspiration.

8. Hvordan er koblingen til organisationen igennem forløbet: 

 • Vi tilstræber at der er en tæt forbindelse til organisationen igennem forløbet, og det aftales til hvem og hvor ofte der er behov for dette. Kontakten kan være til HR, Adm. Direktør eller nærmeste ledere til dem der deltager i forløbet. 
 • Det er vigtigt at der er en kobling således at der løbende bliver fulgt op på lederne der deltager i forløbet sådan at nye kompetencer og færdigheder bliver implementeret og omsat i praksis.

9. Kan der arbejdes med gennemgående cases i forløbet: 

Ja, det vil være muligt for deltagerne at arbejde med en gennemgående case i forløbet, hvor de arbejder individuelt eller flere sammen om casen. Case kan f.eks være koblet til de strategiske indsatser i organisationen. 

10. Er det altid den samme underviser eller er der flere undervisere: 

Vi sammensætter den løsning der passer bedst til behovet, og det kan være en underviser eller flere undervisere. Der vil altid være en fast kontaktperson som har ansvaret for projektet og de mål der er fastsat. 

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk