HMK Bilcon

"Vores mål med forløbet har været at gøre det klart for alle, at
vi ikke performer godt nok, og at vi skal opfatte konstruktive
konflikter som værdiskabende. The Five Behaviors of a
Cohesive Team™ har gjort os bevidste om, at det ikke blot
handler om at lave et godt projekt; det handler om at arbejde
med adfærd. Det er nemlig først, når vi har en ensartet adfærd,
at vi kan performe bedre.
Derudover har vi haft brug for at lære at udfordre hinanden
positivt, at tale med rette vedkommende i stedet for at holde
det inde samt skabe bedre resultater. Her har The Five
Behaviors of a Cohesive Team™ helt sikkert hjulpet os meget."
HMK Bilcon er en virksomhed, der igennem årene har lidt
økonomiske nederlag, men succesfuldt kæmpet sig væk fra
røde tal på bundlinjen og fra en gammeldags kultur, der har
været 30 år bagud for sin tid.
En ny ledelse blev samlet og en genoprettelsesproces igangsat
efter konkursen, men de forskellige kulturer og adfærd
spillede stadig imod hinanden, og det var der CEO, Peter
Jensby, besluttede sig for at trodse den travle hverdag for at
få et nødsaget fokus på en forbedring af ledergruppen.
- Peter Jensby, CEO.

HMK Bilcons forløb med Progreso

The Five Behaviors of a Cohesive Team™. Et forløb der fokuserer på fem adfærdsmønstre, som et High Performance Team bør mestre: tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater.

Læs HMK Bilcon artiklen her

Hvad var forventningerne til forløbet?

"Vores forventninger var, at vi fik skabt en mere fælles og sammenhængende tilgang til ledelse, både blandt hinanden såvel som overfor medarbejderne. Vi stod ikke sammen som ledelse, og det påvirkede også medarbejderne, da de førhen kunne mærke en splittelse mellem lederne. Kulturen var i lang tid præget af, at hvis man fik et nej hos den ene, så kunne man bare gå til den anden, da vi ikke stod sammen om beslutningerne. Nu står vi sammen og holder kursen, lige meget om to er uenige; og det er en vigtig del af ledelse," forklarer Peter Jensby

Hvad var udbyttet af forløbet?

"Vi har fået integreret The Five Behaviors of a Cohesive Team™ ind i vores ugentlige møder, hvor vi har fået det til at omhandle de fem adfærdstræk fremfor konkrete opgaver. Vi er endnu ikke verdensmestre, men vi arbejder videre med det i løbet af det næste år. Topresultaterne kommer jo kun, hvis vi hele tiden forbedrer os, og i sommeren 2020 forventer jeg, at vi har nået rekordresultater! Vi har forbedret samarbejdet både mellem afdelinger og mellem ledere, og det er blevet en styrke for os at hjælpe hinanden, og sige tingene som de er. Vi er også begyndt at sætte krav til hinandens og medarbejdernes adfærd, så der løbende kommer forbedringsidéer fra de forskellige individer i virksomheden, hvilket medfører en konstant effektivisering. Det er vigtigt for os, at vi kan blive ved med at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvilket er endnu en grund til, at det er så essentielt, at vi nu har fået en sammenhængende ledelse med tillid til hinanden samt et øget og fælles commitment til at opnå resultater."

"Under et forløb som dette, så skal man både lære noget nyt som øger ledergruppens såvel som virksomhedens performance, men man skal altså også have det sjovt imens. Konsulenten fra Progreso formåede at kombinere alvor med humor, hvilket gjorde det lettere at få paraderne ned og tage imod den konstruktive kritik. Derudover fungerede det rigtig godt med hjemmeopgaver mellem workshops, og at forløbet foregik over en længere periode, så man virkelig kunne få arbejdet i dybden med det. Vi har faktisk integreret denne læringsproces i vores egne projekter for hele tiden at blive mere effektive."

Et forløb med den helt rette kombination af humor og alvor

Peter Jensby, CEO.

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk