Motiverede medarbejdere er afgørende

 

Motivation, er et begreb de fleste har kendskab til, og betydningerne er mange. Overordnet kan det bruges som en betegnelse for de drivkræfter og bevæggrunde der findes hos mennesker. Taler man om motivation på individ niveau, vil der ofte være tale om motivationsfaktorer.

Motivation på arbejdspladsen kan udspille sig på to måder. Lederen kan motivere medarbejderen ved en form for ydre pres. Det kan være et positivt pres eksempelvis i form af en belønning, eller et negativt pres eksempelvis en frygt for at blive afskediget. Medarbejderen kan også motiveres af et indre pres, som kommer til udtryk ved at vise interesse for sit arbejde, at vil dygtiggøre sig og lære nyt.

En længerevarende motivation kan kun opnås indefra, og kan ikke leveres udefra. Helt basalt er vi mennesker meningssøgende, vi vil forsøge at søge efter mening, og først når dette er opnået vil vi kunne tilpasse vores adfærd optimalt - og mening kan blandt andet opnås gennem interesse for og indlevelse i sit arbejde.

Autonomi er en faktor, man ikke bør glemme i forsøget på at motivere sine medarbejdere. Ved at medarbejderne opnår selvbestemmelse til selv at vælge, hvornår og hvordan arbejdet skal udføres, gør det lettere for dem at sætte sit personlige præg. Når arbejdet er mere personligt, er det også lettere at engagere sig i.

Motiverede medarbejdere er en ”mangelvare”

Gallup udgav i 2017 endnu en udgave af ”State of the Global Workplace”. Tallene viser at der i Danmark er 16% der kan betegnes som engagerede medarbejdere, 73% ikke engagerede medarbejdere og 11% der er aktivt disengagerede medarbejdere. Engagerede medarbejdere arbejder passioneret og føler en tilknytning til deres arbejdsplads. Ikke engagerede medarbejdere bruger tid på arbejdet, men lægger hverken energi eller passion i det. Aktivt disengagerede medarbejdere trives ikke i deres arbejde, og deres handlinger tager udgangspunkt i deres utilfredshed. Tallene giver anledning til spørgsmål og undren.

Motivation og engagement er begge drivkræfter, som har stor betydning for de resultater der skabes i virksomhederne. De er et produkt af samspillet mellem medarbejdernes krav og forventninger til deres arbejdssituation og virksomhedens evne til at skabe de organisatoriske og samarbejdsmæssige betingelser, der kan imødekomme disse forventninger. Det kan tyde på, at arbejdstagere ikke er bevidste om hvad der motivere dem, eller arbejder i en virksomhed hvor lederen ikke formår at forstå deres behov eller skabe et miljø hvor arbejdstageren har mulighed for at være involveret.

2 x 8 gode råd til at få et team med motiverede medarbejdere

Her kommer vi med nogle bud på motivationsfaktorer for medarbejdere og hvad en leder skal have for øje, hvis vedkommende vil have motiverede medarbejdere.

Motivationsfaktorer:

 • At føle glæde ved arbejdet
 • At blive inddraget i beslutningsprocesser
 • At have ansvar
 • At få selvbestemmelse og medindflydelse
 • Personlig og faglig udvikling
 • Anerkendelse og selvagtelse
 • Selvaktualisering
 • At opleve fællesskab

 

Lederen skal:

 • Udnytte medarbejdernes opfindsomhed og kreativitet
 • Sikre et godt arbejdsmiljø
 • Have tillid til medarbejderne
 • Undgå at medarbejdernes job er rutinepræget
 • Sikre jobudvidelse og jobberigelse
 • Lade medarbejdere udvikle sig i grupper
 • Være bevidst om behovspyramiden
 • Skabe ansvarsbevidsthed ved at arbejde med målsætning

 

Det er yderst væsentligt at man som leder får skabt et miljø, der understøtter medarbejderen og, hvor det er muligt for medarbejderen at motivere sig selv. Et godt samarbejde kan være altafgørende for at have motiverede medarbejdere.

 

Hvad oplever DU, der motiverer dig?

_______________________________________________________________________________________

 

Litteratur:

 • Weiner (1992)
 • Franken (2002)
 • Bettina Kubicek, Matea Paškvan, Johanna Bunner (2017)
 • Gallup, State of the Global Workforce (2017)

 

 

 

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk