Executive Search

Har du behov for diskretion omkring rekrutteringen, så anbefaler vi Executive Search. 

Ansættelse af de rigtige medarbejdere skaber resultater

Har du brug for, at rekrutteringsprocessen skal være diskret, og du ved, det kræver lidt ekstra at finde den helt rigtige person, så vil dette formodentligt være den rigtige løsning for dig.

Som udgangspunkt vil vores fokus også her være på, at vi som mennesker lykkedes bedst der, hvor vi er gode. Det er her, hvor en ekstern partner kan være en god investering. Du får sparring af erfarne konsulenter, der er vant til at searche efter de rigtige ledere og specialister og bruge de værktøjer, der er med til at sikre basen for en succesfuld rekruttering. Derudover så har de fuldt fokus på, hvilke rammer, der skaber værdi for kandidaten og virksomheden. Både nu og i fremtiden.

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

“Forretningsudvikling er et langsigtet, strategisk spørgsmål. Desværre er det de færreste, der opfatter rekruttering på den samme lange bane. Grundlæggende bør ethvert strategisk forretningsudviklingstiltag ledsages af en tilsvarende talent management strategi, der sørger for, at de rette menneskelige talenter følger med. Uden disse bliver det yderst vanskeligt at gennemføre de strategiskeforretningsudviklende tiltag.”

Onboarding

Vi supporterer i opstarten og følger løbende op det første halve år, så vi sikrer en succesfuld opstart med sparring til både jer og den nye kollega.

Hvordan og hvor hurtigt medarbejderen lykkedes i jobbet hænger sammen med hvor god en introducering/onboarding vi får.

Med fokus på talenter sikrer vi, at du får den rette ind i virksomheden - og på den rigtige måde. 

Vi slipper jer ikke!

Det er vigtigt for os, at de valgte kandidater lykkedes i deres nye job, derfor følger vi op. I vil opleve vi kommer forbi eller ringer i løbet af det første år. Det giver jer mulighed for at bruge os som ekstern sparringspartner i relation til jeres nyansættelser.

Derudover sørger vi for at I får en onboarding checkliste, så den nye medarbejder kommer godt i gang på den nye arbejdsplads og i det nye job.

Vores kunde skulle etablere et nyt forretningsområde. Til dette havde de behov for, at vi fandt en ny salgsdirektør til området. Det hele skulle foregå diskret  til den nye salgsdirektør var ansat. Vi fik derfor til opgave at lave et executive search efter den rette profil. Efter behovsanalyse og klarlæggelse af talentpakken hos medarbejderne, gik vi i gang.

Vi fandt kandidaten, der stadig skaber markant vækst for firmaet.

Case

Forløbet

Stillingsanalyse:

Første skridt i en succesfuld search er en grundig stillingsanalyse med identificering af succeskriterier. Herud fra udarbejdes en stillingsprofil i samarbejde med Jer. Denne skal klarlægge minimumskrav, som den kommende specialist/leder skal kunne imødekomme med hensyn til erfaring, kompetencer og uddannelse samt forventninger til personlighedstræk.

Search:

Selve search-processen er en gentagende proces og indebærer kontakt til og screening af potentielle kandidater. Efterfølgende indkaldes alle relevante kandidater til interview. Du vil løbende modtage statusopdatering med feedback fra kandidatmarkedet, omfattende hvor attraktiv virksomhed, stilling, udfordringer, ansvar og kompensationspakke fremstår. Derefter gentages processen, indtil det stærkest mulige kandidatfelt er klar til præsentation for dig.

Præsentation af topkandidater:

Alle kandidater, der kommer videre til præsentationsrunden, er testet ved hjælp af vores talenttest for at matche kandidaternes talenter med job, kultur og nærmeste leder i jeres virksomhed og der er trukket referencer. Topkandidaterne bliver herefter præsenteret, hvor de enkelte kandidaters egnethed i forhold til krav og forventninger drøftes.

Ansættelse af den rette person:

Den bedste og mest kvalificerede kandidat, udvalgt af jer, tilbydes ansættelse. Vi vil stå til rådighed efter aftale som sparringspartner i kontraktuelle og organisatoriske spørgsmål for at sikre den optimale forhandling og on-boarding.

Ofte stillede spørgsmål

1. Vi ønsker hjælp til at finde en ny medarbejder?

Kontakt os uforpligtende, så kan vi finde en løsning der matcher jeres behov.

2. Har stor udskiftning af medarbejdere?

Når medarbejdertalenter matcher job, kulturen og nærmeste leder. Sikrer I en forøgelse af medarbejderengagement på 9-15%.
Den succesfulde Rekruttering handler i høj grad om, medarbejderens talenter og potentiale for at skabe succes på den lange bane for virksomheden.
Vi sikrer at medarbejderens ´sweetspot´-talenter matcher til job, kultur og nærmeste leder, samt hvordan du får dem godt ombord, og hvordan du sætter dem i scene.

3. Det er dyrt at bruge konsulenter, har før prøvet uden held, hvorfor skal jeg prøve igen? 

Det er en god investering – I kan prøve at regne på hvad en fejlansættelse vil koste jer eller ansættelse af en middelmådig medarbejder? Undersøgelser fra Harvard viser, at størstedelen af jobskift forekommer inden for 12 måneder.  

Den Succesfulde Rekruttering sikrer at medarbejdere med talent for jobbet, som minimum producerer det dobbelte. Der findes faktisk eksempler på medarbejdere, som producerer 9 gange så meget samt medarbejderengagement forøges med 9-15%, når medarbejdertalenter matcher job, kultur og nærmeste leder.
Iht.  Gallup International’s  Meta-Analyse viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejder og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde jer. 

4. Vi ønsker diskret at finde en ny medarbejder.

Det kan vi godt hjælpe med. Kontakt os uforpligtende for at høre nærmere. 

5. Vi ønsker en, der kan øge salget med 10-15%

Det kan vi godt hjælpe med, i vores talenttest kan man direkte aflæse hvor god en kandidat er til at sælge – og hvem der er topperformer inden for salg.

6. Vi vil gerne selv stå for rekrutteringen, men have hjælp til selve testen

Vi leverer skræddersyet løsninger, der matcher dine behov. Så det vil vi gerne hjælpe med.

7. Hvor lang tid tager forløbet?

Vores mål er at afslutte et rekrutteringsforløb inden for 6 uger. Det kan dog variere alt efter hvor stort udbuddet er af kandidater og vil være i dialog med jer. Det vigtigste for os er, at I får den rigtige til jobbet.

8. Laver I også outplacement?

Ja! Du kan læse mere her: ’Outplacement’ (link)

9. Laver I også medarbejderudvikling?

Ja! Vi har forløb til medarbejderudvikling og hvordan I bedst bruger den talentmasse I har i virksomheden.

Læs mere under: ’Talentudvikling og teamoptimering’ 

10. Hvad koster en rekruttering?

Det kommer helt an på, hvad jeres behov er, så her er I meget velkomne til at kontakte os, så kan vi hurtigt give jer et oplæg.

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk