Brug jeres talenter

Vi bliver en bedre udgave af os selv, og vi bliver 50 – 120% mere effektive, når vi primært arbejder inden for vores toptalenter. Ved du om dine medarbejdere gør det, og hvordan virksomheden sikrer at det sker?

Ved du nok om, hvad du og dine kolleger er dygtigst til, og hvad I er mest motiveret for af opgaver i teamet? Ved at få indsigt i jeres individuelle talenter, så kan man i langt højere grad bringe den enkeltes potentiale i spil i den daglige opgavehåndtering og levere stærke team resultater.

Skab resultater - ved at anvende dine medarbejderes talenter, individuelt og i teamet.

Virksomhedens vigtigste ressourcer er de nuværende medarbejdere. Vi kan hjælpe jer med at skabe et overblik over den samlede talentmasse i virksomheden, og dermed optimere jeres anvendelse af medarbejdernes naturlige styrker. Det er dokumenteret, at medarbejdere er mere effektive, succesfulde, og bliver mere engagerede i deres job, når de anvender deres toptalenter til opgaver som de er naturligt stærke i, og motiverede for.

Gallup International’s Meta-Analyse viste følgende relation når medarbejder arbejde med deres toptalenter:

  • Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
  • Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
  • Profit: 14.4–29.4% forøgelse
  • Salg: 10.3–19.3% forøgelse

Giv os et kald og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Medarbejderudvikling

Til afdækning af medarbejdernes talenter anvender vi Talentprofilen TT38 fra Talent Unlimited. Det er vigtigt at fokusere på treenigheden bestående af: Nærmeste leder – Arbejdsopgaver – Kolleger/Kultur.

Et godt fit og et fornuftigt samspil på disse parametre er nødvendigt, for at individets talenter bringes i spil, og skaber værdi for virksomheden. Med kendskab til egne talenter, og den individuelle unikke sammensætning af disse, kan medarbejderen opnå selvindsigt, som bidrager til større bevidsthed i hverdagen. Indsigten giver medarbejder og leder forståelse for hvilke opgaver, roller og ansvar, som passer til dem, og vigtigst af alt, hvorfor. Talentanalysen giver mulighed for at tilpasse opgaveløsning og organisering i hverdagen, til gavn for medarbejder, team og virksomhed.

Det kan også være fornuftigt at se på, om en nuværende ansat kan excellere i sin rolle. Når en medarbejder skifter jobrolle, leder eller arbejdsopgaver internt, så er det her vigtigt, at virksomheden er opmærksomme på at understøtte vedkommendes talenter. Det øger markant chancerne, for at medarbejderen får succes i den nye rolle.

Læs mere om talentudvikling her!

Salgsudvikling

I forbindelse med ansættelse og udvikling af sælgere, kan vi i deres talentmix se hvilke salgsroller som sælgeren har størst potentiale for at opnå succes i, og hvilke talenter der understøtter dette.

 

Får vi understøttet sælgerens talenter kan vi:

  • Løfte salget med 10-15%
  • Få den enkelte sælger langt hurtigere i mål på budget
  • Øge kundetilfredsheden

Teamets Talenter

Med en TT38 teamprofil kan I få et tydeligt billede af teamets samlede talentmasse, og I bliver klogere på eventuelle mangler.

Denne profil bruges til optimering af samarbejde og kommunikation i teamet, og forståelsen af den enkeltes adfærd og rolle i teamet.

Som leder kan du anvende TT38 teamprofilen som input til jeres teamudvikling - eksempelvis via Teamsamarbejde, hvilket vi oplever giver en øget produktivitet, samt et sundere og mere understøttende arbejdsmiljø. Indsigten giver også mulighed for at målrette og uddelegere opgaver, som matcher den enkelte medarbejders toptalenter. 

Vidste du, at High Performance Teams:

  • har en tendens til hurtigere at acceptere forandringer?
  • har en større forståelse for det fælles mål?

TT38 Teamprofilen anvendes også i forbindelse med opkøb, sammenlægningen af firmaer eller organisationsændringer, hvor beslutninger kan træffes understøttet af data på teamets talenter og eventuelle mangler.

Få en uforpligtende snak om
hvordan vi kan hjælpe dig

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på

+45 51 90 52 00
info@progreso.dk